Göteborg karate akademi

Bildad 1993

Kanzen Ryu Karate-Do

Strävan efter perfektion

Kanzen Ryu är en stil med rötter i Okinawa.

Kanzen har influenser från Shuri-te, Tomari-te och Naha-te, en syntes men samtidigt en vidareutveckling av flera olika stilar.

Kanzen är inte en ortodox karatestil utan en dynamisk och flexibel stil som grundades år 1966 av Shinan Farhad Varasteh på basis av hans erfarenheter av en mängd olika karatestilar. Han innehade då 7:e dan i stilen Shorin-Ji-Ryu och var ”Kori Hisatakas” högst graderade elev.

Shinan Varasteh gick bort år 2014, han hade 10:e dan med titeln ”Nanshi”. 

Karaktäristiska drag hos Kanzen

KANZEN RYU  betyder  ”Den Perfekta Metoden”  bokstavligt översatt vilket tolkas som utvecklingen av Karate-Do.

Kanzen betyder med andra ord vägen till perfektion, perfektion kan aldrig uppnås vilket innebär att vägen tar aldrig slut.

 • Att sträva efter ”perfektion” skall vara målet för varje KANZEN KA (=KANZEN utövare).

 • Kanzen är en stil med rötterna i Okinawa med typiska drag från Tomari-Te. Det finns tre huvudstilar i karate nämligen Tomari-Te, Naha-Te och Shuri-Te. Dessa stilar existerar inte idag. Kanzen har influenser även från de andra två huvudstilarna.

 • Det är tillåtet för alla elever oavsett nivå och grad att ifrågasätta både den praktiska och den teoretiska och filosofiska aspekterna av tekniker och principer i KANZEN RYU Karate.

 • Logiska och vetenskapliga förklaringar är grunden för all undervisning i denna stil.

 • En perfekt balans mellan hand och bentekniker är av största vikt, att inte ha några svagheter, i motsats till vissa andra stilar som starkt favoriserar användandet av händer på bekostnad av bentekniker och vice-versa.

 • Den rika variationen av tekniker tillsammans med den speciella undervisningsmetodiken tillåter eleven att utveckla sin fulla potential oberoende av den naturliga medfödda tendensen att vara en ”kicker” eller en ”puncher”. Med andra ord passar KANZEN RYU alla.

 • Principer för Kumite(fighting) skall även tillämpas i kata (form).

 • KANZEN RYU är en ”Soft” stil som hellre använder sig av lateral kroppsförflyttning ”Tae -Sabaki” och benförflyttning ”Ashi-Sabaki” för att neutralisera attacker och därigenom bana väg för kontring än att vara baserad på hård frontalkrock (Linjär head-to-head metod).

 • KANZEN RYU är i hög grad en utveckling och syntes av följande stilar: 

  1. Shorinji-Ryu (Kori Hisataka): Det är den här stilen som vår grundare har tränat och mottog sin 7.e dan i mitten av 60 talet och blev därmed den högst graderade i Shorin-ji-Ryu efter Kori Hisataka. Stilen är känd för sin betoning av de praktiska aspekterna av Karate. Fullkontakt Kumite iklädd Kendo rustning utan skydd på händer och ben nödvändiggör en utveckling med passande kontaktpunkter.

  2. Wado-Ryu (H. Ohtsuka): P.g.a. sin ledighet och användning av laterala rörelser i försvar och p.g.a. sin betoning på kropps- och fot-arbete för att neutralisera attack.

  3. Go-Jyu-Ryu (G. Yamaguchi): För sin betoning på snabbhet och följaktligen små fightställningar, rörlighet och användning av främre benet i attacker.

  4. Ishin-Ryu (T. Shimabuku): P.g.a. sitt totalt realistiska närmande till fighting. Med undantag av vissa kroppsdelar som ögonen var alla andra tekniker tillåtna utan skydd på kropp, huvud eller ben.

Men KANZEN är mer än bara en avkomma till stilar ovan. Den är betydligt mer systematisk i att kategorisera offensiv-deffensiv tekniker och taktiker.

Dessutom betonar KANZEN tillämpningen av teoretiska principer på ett praktiskt och smidigt sätt.

Principer såsom GO-NO-SEN, SEN-NO-SEN, TAE-NO-SEN, GO-NO-SEN-NO-SEN är typexempel på dessa teoretiska principer. Medan nästan alla autentiska stilar erkänner dessa principer läggs det inte tillräckligt mycket vikt på deras tillämpning.

Fotsvepning eller ”ASHI-BARAI” har i KANZEN utvecklats till en mycket systematisk och effektiv konst. KANZEN var även den första stilen som betonade vikten av ”korsträning” dvs en kombinerad träning av karate och styrketräning med vikter. Nästan alla trodde tidigare att träning med vikter skulle göra en långsam. Nu litar t.o.m. sprinter på styrketräning och använder mycket tunga vikter för att utveckla styrka. Styrkan använder man för att bli snabbare i enlighet med principen ”Kraft-till-Hastighet Konversion”.

Grundaren av KANZEN RYU Karate-Do har aldrig, både under sin personliga träning såsom under loppet av stilens utveckling, avvikit från två huvudfaktorer. Dessa två faktorer har varit som ultimata riktlinjer för honom och stilen. Det rekommenderas starkt av honom till alla stilens utövare att hålla fast vid dem under loppet av sin personliga utveckling. Dessa två faktorer är:

 1. Anledningen att Karate-Do utvecklades, ”raison d’etre” av Karate-Do, var enbart att vara en kampkonst som ”självförsvar”. Ett sätt att överleva när ens eget liv var hotad. Karate-Do var aldrig avsedd att vara en vacker dans eller en serie mystiska rörelser. Det är därför KANZEN har ända från sitt inträde haft två system för Kumite, nämligen:

  1. Sport Karate, den pragmatiska ”regel-orienterade” karaten, viktig för tävlingar.

  2. Combat Karate, den verkliga ansikten av karate såsom verkligheten i en dödlig konfrontation skulle diktera. Självklart skiljer sig denna karate totalt från Sport Karate i och med att alla tekniker som används i Combat Karate är antingen förbjudna eller inte alls finns med i Sport Karate eller åtminstone presteras med maximal kontroll och mot helt andra kontaktpunkter för att mildra stöten.

 2. KANZEN RYU är utvecklingen av Karate-Do. Ständigt har den bedömt brister och kommer alltid att bedöma brister och lägga till nya tekniker vid behov. Vi lägger inte tonvikten på ortodoxi och icke-ändring. KANZEN är alltid utvecklande och utvidgande och tror på att om utvecklingen av en konst eller vetenskap avstannar kommer den att stagnera och till sist vissna bort.

Om någon skulle klassificera KANZEN RYU i ett historiskt perspektiv (t.ex. Tomari-Te, Shuri-Te eller Naha-Te) så skulle man nog säga att den är mera likt Tomari-Te. Tomari var en hamn och i långt större utsträckning påverkad av olika arter av kampkonster.

Principer

 1. Principen för ”Perfektion genom Adoption och Rening”
 2. Principen för ”Medgivande av den logiska tesen”
 3. Principen för ”Den frågande och sökande hjärnan”
 4. Principen för ”Relationen mellan GO-NO-SEN och GO-JYU-RYU”
 5. De accepterade principerna för Karate-Do ska tillämpas i Kata

Motto

 • Uppdelning och begränsning försvagar
 • Förening och utvidgning stärker
 • Handling leder till Tanke
 • Tanke leder till Nyfikenhet
 • Nyfikenhet leder till Utforskning
 • Utforskning leder till Upptäckt
 • Upptäckt leder till Utvidgning
 • Utvidgning är Utveckling
 • Utveckling leder till Perfektion

men

Perfektion kan aldrig nås, man kan bara närma sig den. Att söka perfektion är den ultimata mänskliga strävan.

Och detta är mottot för KanZen-Ryu Karate-Do

Hej!

Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen.

För mer information kring cookies och hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.