Göteborg karate akademi

Bildad 1993

Träningsavgifter

Avgifter betalas per termin

Avgifter betalas genom plusgiro eller swish.
PG: 48 80 58-9 Göteborg Karate Akademi
Swish: 0734-34 70 66

Träningsavgift = Medlemsavgift + Terminsavgift

Man är medlem i klubben tills man säger upp sitt medlemskap genom formuläret Avsiktsförklaring.
Läs mer längre ner på sidan.

Om avgifter & medlemskap

Medlemskap

 • När man betalar träningsavgift blir man medlem i klubben genom en medlemsavgift på 100 kr / termin som ingår i avgiften.
 • Man är medlem i klubben tills man säger upp sitt medlemskap.
 • För att stödja klubben kan man bli stödmedlem för 200 kr per år utan att träna.

Säga upp sitt medlemskap

 • Medlemskapet kan enbart sägas upp genom formuläret Avsiktsförklaring som finns under menyn KONTAKT.
 • Senast den 1 juni på VT och den 1 december på HT ska man säga upp sitt medlemskap för nästa termin.
 • Avsiktsförklaring finns under menyn KONTAKT.

Avsiktsförklaring för nästa termin

 • Klubben påminner alla medlemmar ca 3 veckor innan deadlinen att lämna in avsiktsförklaring för nästa termin.
 • Genom avsiktsförklaring talar man om för klubben om man vill fortsätta träna eller ej, hur ofta man och i vilka grupper och dagar man vill träna.
 • Senast den 1 juni på VT och den 1 december på HT ska samtliga medlemmar anmäla sin avsikt för nästkommande termin.
 • Detta görs genom formuläret Avsiktsförklaring som finns i menyn KONTAKT. 

Vad händer om man inte lämnar in avsiktsförklaring

Om man inte lämnar in avsiktsförklaring i tid för att

 • säga upp sitt medlemskap
 • ändra / byta träningsdagar

och faktura för avgifter har hunnit mailas ut till medlem så kostar det 100 kr i administrationsavgift att makulera eller ändra i fakturan.

Var hittar man AVSIKTSFÖRKLARINGEN?

På hemsidan under menyn KONTAKT finns man alla våra online formulär.

När får man faktura för träningsavgifter?

När man är medlem i klubben får man automatiskt faktura för nästa termin per e-mail i följande datum.
 • På HT runt den 10 december
 • På VT runt den 10 juni 
Fakturan kommer att baseras på hur ofta man vill träna i enlighet med avsiktsförklaringen.

När ska träningsavgiften betalas?

Sista betalningsdagen för träningsavgifter är den 31 december för VT och den 30 juni för HT vilket framgår av fakturan.
Avgiften ska alltid vara betald innan träningen kan påbörjas.

Spara sin avgift

 • Betalda träningsavgifter kan inte återbetalas.
 • Att spara träningsavgifter för kortare tider är inte möjligt.
 • Kortaste tid för att spara träningsavgiften är 60 dagar som först ska godkännas av klubben.
 • Sparade avgifter kan enbart användas till nästa termin.
 • Resor och fritidsaktiviteter är inte godkända anledningar för att spara avgifter.
 • Klubben ska alltid i förväg godkänna om avgifter får sparas eller ej. Godkänner inte klubben detta så räknas avgiften som utnyttjad.
 • MAN KAN ALDRIG SÖKA ATT SPARA SIN AVGIFT I EFTERHAND. 
 • Ansökan ska alltid mailas till klubben.
 • När ansökan är godkänd så räknas tiden från att klubben har fått mailet med ansökan. Formuläret Kontakta oss kan inte användas för ansökningar.

Hej!

Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen.

För mer information kring cookies och hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.